Права та обов’язки

Кожному члену профспілки гарантується:

  • представництво та захист його прав та законних інтересів профспілковими органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, господарських органах та громадських організаціях;

  • безкоштовна юридична допомога з питань законодавства України, трудового, житлового права;

Член профспілки має право:

  • на отримання матеріальної допомоги від профспілки, путівок для себе і членів своєї родини в здравниці, оздоровчі та спортивні табори, а також інформації про діяльність профспілкових органів та їх матеріальних можливостях в вирішенні соціально-побутових, виробничих та професійних проблем своїх членів;

  • звертатись до профспілкових органів з запитаннями, заявами, пропозиціями і наполягати на одержанні відповіді по суті;

  • бути присутнім на зборах, конференціях, з’їзді з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом даної організації, або ж делегатом конференції, з’їзду;

  • особисто приймати участь в засіданнях профспілкових органів, коли обговорюється питання, яке безпосередньо стосується його інтересів;

  • вільно обговорювати на профспілкових зборах, засіданнях профспілкових органів та в пресі усі питання життя і діяльності профспілки та її керівних органів;

  • відстоювати свою точку зору до прийняття колективного рішення;

  • обирати і бути обраним (делегованим) до профспілкових органів, на профспілкові конференції і з’їзди;

  • приймати участь у проведенні профспілкових акцій.