Засади діяльності

Профспілка організує свою роботу на наступних принципах:

 • добровільні вступу до профспілки і вільного виходу з неї;
 • договірній основі з іншими профспілками та об’єднаннями;

 • рівноправності членів профспілки у своїй первинній організації і первинних організацій в профспілці в повному обсязі цього Статуту;

 • самостійності первинних організацій у своїй діяльності в т.ч. у фінансовій в межах коштів, які залишаються в розпорядженні профспілкового органу після перерахувань в Центральний комітет профспілки визначеної частки внесків;

 • колективності і гласності у роботі керуючих органів усіх рівнів, їх підзвітності своїм організаціям;

 • поваги до думки меншості, визнання права на захист та роз’яснення своєї позиції;

 • солідарності її організацій у реалізації мети профспілки.

Профспілка створена з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.


Досягнення наміченої мети профспілка домагається шляхом вирішення конкретних завдань:

 • представництва та захисту членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також іншими об’єднаннями громадян;

 • забезпечення конституційного права своїм членам на працю за фахом та кваліфікацією;

 • залучення їх до продуктивної праці, забезпечення ними громадської та виробничої дисципліни;

 • впровадження такої системи оплати праці, яка б забезпечувала матеріальну зацікавленість продуктивно і якісно працювати, задовольняти життєво необхідні соціальні потреби працюючого та його сім’ї;

 • створення здорових та безпечних умов праці на кожному робочому місті;

 • скорочення робочого часу та раціональне використання вільного часу для відтворення духовних та фізичних сил працюючих;

 • підвищення кваліфікації та фахової перепідготовки працюючих в зв’язку з технічним переозброєнням виробництва;

 • проведення профспілкових акцій у межах діючого законодавства.

Прийом до членів профспілки та вихід з неї проводиться в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою до первинної організації.