Профспілка організує свою роботу на наступних принципах:

 • добровільні вступу до профспілки і вільного виходу з неї;
 • договірній основі з іншими профспілками та об’єднаннями;
 • рівноправності членів профспілки у своїй первинній організації і первинних організацій в профспілці в повному обсязі цього Статуту;
 • самостійності первинних організацій у своїй діяльності в т.ч. у фінансовій в межах коштів, які залишаються в розпорядженні профспілкового органу після перерахувань в Центральний комітет профспілки визначеної частки внесків;
 • колективності і гласності у роботі керуючих органів усіх рівнів, їх підзвітності своїм організаціям;
 • поваги до думки меншості, визнання права на захист та роз'яснення своєї позиції;
 • солідарності її організацій у реалізації мети профспілки.

Профспілка створена з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Досягнення наміченої мети профспілка домагається шляхом вирішення конкретних завдань:

 • представництва та захисту членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також іншими об'єднаннями громадян;
 • забезпечення конституційного права своїм членам на працю за фахом та кваліфікацією;
 • залучення їх до продуктивної праці, забезпечення ними громадської та виробничої дисципліни;
 • впровадження такої системи оплати праці, яка б забезпечувала матеріальну зацікавленість продуктивно і якісно працювати, задовольняти життєво необхідні соціальні потреби працюючого та його сім’ї;
 • створення здорових та безпечних умов праці на кожному робочому місті;
 • скорочення робочого часу та раціональне використання вільного часу для відтворення духовних та фізичних сил працюючих;
 • підвищення кваліфікації та фахової перепідготовки працюючих в зв’язку з технічним переозброєнням виробництва;
 • проведення профспілкових акцій у межах діючого законодавства.

Прийом до членів профспілки та вихід з неї проводиться в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою до первинної організації.

Кожному члену профспілки гарантується:

 • представництво та захист його прав та законних інтересів профспілковими органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, господарських органах та громадських організаціях;
 • безкоштовна юридична допомога з питань законодавства України, трудового, житлового права;

Член профспілки має право:

 • на отримання матеріальної допомоги від профспілки, путівок для себе і членів своєї родини в здравниці, оздоровчі та спортивні табори, а також інформації про діяльність профспілкових органів та їх матеріальних можливостях в вирішенні соціально-побутових, виробничих та професійних проблем своїх членів;
 • звертатись до профспілкових органів з запитаннями, заявами, пропозиціями і наполягати на одержанні відповіді по суті;
 • бути присутнім на зборах, конференціях, з'їзді з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом даної організації, або ж делегатом конференції, з'їзду;
 • особисто приймати участь в засіданнях профспілкових органів, коли обговорюється питання, яке безпосередньо стосується його інтересів;
 • вільно обговорювати на профспілкових зборах, засіданнях профспілкових органів та в пресі усі питання життя і діяльності профспілки та її керівних органів;
 • відстоювати свою точку зору до прийняття колективного рішення;
 • обирати і бути обраним (делегованим) до профспілкових органів, на профспілкові конференції і з'їзди;
 • приймати участь у проведенні профспілкових акцій.

Оголошення

 • Прийом документів для надання службових житлових приміщень

  ДО УВАГИ СПІВРОБІТНИКІВ
  В зв'язку з нагальною проблемою оновлення інформації щодо тих співробітників НАУ, хто потребує службове житло, Робоча група з регулювання формування списку працівників НАУ на отримання службового житла розпочинає з 01 березня 2016 року прийом заяв (затвердженого зразка щодо включення в реєстр співробітника, який потребує службове житло) та відповідних документів

   

  Подробнее...
© 2018Europe/Kiev46 Первинна профспілкова організація. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.