Новини

Щодо розподілу службових житлових приміщень НАУ

З метою належного розподілу житлової площі, Житлова комісія НАУ просить працівників, які подавали заяви про надання службового житлового приміщення у 2016-2018 роках, до 01 квітня 2019 року надати актуальні документи, визначені Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в НАУ (надалі – Положення) (https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/2/zhitlo.pdf).

Прийом документів здійснюється в робочі дні з 14:00 до 16:00 головою житлової комісії Прудивус Л.І. (к. 1-222).

Згідно з Положенням   https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/2/zhitlo.pdf, службовими житловими приміщеннями забезпечуються за місцем роботи науково-педагогічні та наукові працівники університету та члени їх сімей, які постійно проживають в населеному пункті за місцем розташування НАУ та не забезпечені власним житлом. Службове житлове приміщення надається зазначеним особам на час їх перебування у трудових відносинах з Національним авіаційним університетом.

Для одержання службового житлового приміщення працівник подає заяву на ім’я ректора університету (додаток 2 до Положення).

Якщо особа бажає оселитися в службовому жилому приміщенні разом із членами своєї сім’ї, вона зазначає про це у заяві. Члени сім’ї заявника, які бажають оселитися в службовому жилому приміщенні, надають письмову згоду на проживання в цьому приміщенні.

До заяви додаються:

– довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

– копії свідоцтв про народження дітей (віком до 16 років);

– копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

– копія свідоцтва про розлучення (за наявності);

– довідка, яка підтверджує перебування працівника у трудових відносинах з університетом;

– витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність майна;

– письмова згода членів сім’ї працівника на проживання в службовому житловому приміщенні (додаток 3 до Положення);

– копії паспортів усіх членів сім’ї (усі заповнені сторінки);

– копії документів, які підтверджують право працівника на першочергове отримання житлового приміщення відповідно до цього Положення;

– згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення).

Реєстр осіб, які потребують надання службового житла, згідно з наданими Первинною профспілковою організацією НАУ житловій комісії документами, ведеться з березня 2016 року та на сьогодні складається з 170 працівників університету.