Новини

Конференція трудового колективу НАУ

Про конференцію трудового колективу НАУ

18 грудня 2018 р. в Актовій залі відбулася конференції трудового колективу Національного авіаційного університету, на якій із 300 обраних делегатів були присутні 242. Її відкрив, згідно Положення про конференцію трудового колективу, голова ППО НАУ В.М.Гребенніков. Головуючим було обрано проректора з навчальної роботи А.Г.Гудманяна. На конференції було розглянуто шість питань: 1. Звіт ректора про діяльність НАУ за 2018 рік та виконання Колективного договору НАУ (доповідач ректор НАУ В.М. Ісаєнко); 2. Про діяльність Первинної профспілкової організації НАУ щодо виконання Колективного договору за 2018 рік (доповідач голова Первинної профспілкової організації НАУ В.М. Гребенніков); 3. Про діяльність Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НАУ про виконання Колективного договору за 2018 рік (доповідач голова Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НАУ М. Рощук); 4. Про стан підготовки Колективного договору на 2019-2021 рр. (доповідач: начальник юридичного відділу Л.І.Прудивус); 5. Про нову редакцію Статуту НАУ (доповідач голова Статутної комісії, проректор з міжнародного співробітництва та освіти О.І .Запорожець.; 6. Про зміни у складі комісії по Трудових спорах та комісії з Охорони праці (доповідач головуючий на Конференції А.Г. Гудманян).

Ректор В.М.Ісаєнко у своєму звіті охарактеризував основні напрями діяльності університету у 2018 р., особливо акцентував на інноваційній роботі. Великий інтерес викликав аналіз розвитку міжнародної діяльності університету та очікувані перспективи в цій сфері. Висвітлені були у цьому виступі питання виконання колективного договору за 2018 рік (докладніше про звіт ректора див. «Авіатор», 2019, №1). В обговоренні звіту виступили: Козловський В.В.- перший проректор., Чепіженко В.І.- голова Первинної профспілкової організації НАУ Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту, Іщенко С.О.- зав. кафедри, Ягодзінський С.М.- директор ГМІ, Гузій М.М – професор НН ІКІТ, Сопілко І.М. – директор НН ЮІ, Одарченко Р.С.- заступник директора НН ІАЕТ. Делегати конференції ухвалили звіт ректора Ісаєнка В.М. і його роботу за звітній період визнали задовільною.

Голови первинних профспілкових організацій у своїх виступах розкрили діяльність своїх профспілок у 2018 р.

Звіт ППО НАУ про виконання Колективного договору за 2018 рік. (попередньо схвалена на засіданні профкому 14.12.2018 р., протокол №45):

Первинна профспілкова організація НАУ у 2018 р., не дивлячись на складну соціально-економічну ситуацію, дещо збільшилася (на 100 чол.) і на листопад 2018 р. об'єднувала 1825 членів, тб. більше половини працівників ун-­ту.

Профспілка сумлінно виконувала усі свої функції як по Колдоговору, так і взагалі статутні зобов'язання по представництву і захисту інтересів працівників. При чому не тільки в НАУ, але й на рівні ФПУ та Профспілки авіаційних працівників України через своїх виборних представників, Брали участь у відомих протестних акціях, організованих ФПУ, зокрема у жовтні ц. р. Результатом їх було доручення Голови КМУ віше-премєру Кубіву проаналізувати вимоги, що в підсумку стало певне збільшення у бюджеті на 2019 р. коштів на освіту і медицину. До речі ФПУ лобіює зміну єдиної тарифної сіткі – замість 25 запровадити 15 разрядів. Профспілка авіапрацівників України, це репрезентативна Профспілка, яку голова ФПУ назвав на засіданні президії ЦК (13.12.18) елітною. До неї входить понад 50 ППО – усіх аеропортів України, державіаслужби, Київцентраеро, ПрАТ «Авіакомпанія авіалінії України», авіакомпанія «Константа», Центральний аероклуб ім.О.К.Антонова, Український авіатехнічний центр, Кропивницька льотна академія, авіаколеджі та ін.(див. сайт ППО НАУ). Ці авіапідприємства фактично є потенційними споживачем нашого товару – студентів-випускників. Члени нашої Профспілки проводять серед них профорієнтаційну роботу. Більше того, студенти обирають теми дипломних робіт, повязаних з авіапідприємством (навіть з документознавства), а потім тут і працевлаштовуються.

Розглядаючи виконання Колдоговору, перш за все слід відзначити велику організаційну роботу Профспілки з підготовки конференції трудового колективу (відповідно до п.8.8), розробці проекту колективного договору та ін. Вона брала участь у розробці та обговоренні фактично усіх нормативно-правових документів управлінського і соціально-економічного характеру (Статуту, Положень про Конференцію ТК, про заохочення працівників і студентів, про службове житло тощо).

Виконуючи пункт 2.14 Колективного договору, профком спільно з Адміністрацією, навчальним відділом з метою створення сприятливих умов для новорічно-різдвяних та весняних канікул, зменшення робочих контактів працівників і студентів під час можливих епідемій, економії енергоресурсів, а також раціонального використання фонду оплати праці, погоджували терміни відпустки і канікул, перенесення робочих днів на суботні дні. На підставі цього ректор видавав накази.

Відповідно до п. 4.4.2. приймали участь у житловій комісії, згідно рішення якої профком проводив прийом заяв та відповідних документів від співробітників, які бажали отримати службове житло. Таких заяв на 12.10.2018 р. прийнято 168. Зараз в процесі обговорення між Сторонами знаходиться проект нового «Положення про службове житло».

З метою роз’яснення окремих питань життєдіяльності університету на засідання профспілкового комітету запрошувалися представники Адміністрації (зокрема, проректори Шульга В.П., Іванова Т.В., Вінецька Р.М., начальник юридичного відділу Прудивус Л.І.).

8.2. Адміністрація погоджувала з Профспілкою накази з принципових соціально-економічних питань, надавала необхідну інформацію для поширення її через профспілковий актив серед співробітників університету. Проте деякі працівники, які готували проект наказу, інколи забували про Профспілку. Це, зокрема, стосується відомого наказу про 650 годин для викладачів, змін умов праці (реорганізація) (п.2.13) .

Усі напрямки роботи Профспілки організовувались і здійснювались 5 профільними комісіями: 1)з соціальних питань та оздоровлення, 2)виробнича комісія, 3) з культурно-масової та спортивної роботи, 4) з організаційно-масової роботи, 5) з питань роботи з молоддю.

В загальноуніверситетських комісіях по трудових спорах, комісії із соціального страхування та в комісії з охорони праці половину їх складу представляли члени профкому. До комісії по трудових спорах у 2018 р. поступила лише 1 письмова заява – від колишнього проректора Шульги В.П., відповідь на яку він не захотів отримати.

Стосовно комісії з соцстрахування. І в цьому році надання путівок на санаторно-курортне лікування в Україні не передбачено. Навесні цього року запроваджено ФСС лише новий порядок реабілітації застрахованих осіб та алгоритм отримання безкоштовного відновлюваного лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. Про що було доведено до відома і виконання відповідальних за соцстрахування в структурних підрозділах ППО.

Питання охорони праці вже висвітлив у своїй доповіді А.Г.Гудманян. Додам лише, що члени профкому приймали участь у розслідуванні нещасних випадків, складанні відповідних актів. Спільно з відділом охорони праці організовували у квітні 2018 р. проведення Всесвітнього Дня охорони праці під девізом «Захищене і здорове покоління» (це за рекомендації Міжнародної організації праці).

Профспілка багато уваги приділяла роботі по оздоровленню членів профспілки, співробітників і членів їх сімей, дітей в період зимових, весняних канікул та літньої відпустки. Можна сказати, цей напрям роботи є фішкою нашої ППО НАУ. Завчасне планування оздоровчого процесу дає можливість отримувати путівки до кращих санаторіїв за цінами нижче роздрібних на 20-30%. На цю діяльність Профспілка виділяла найбільше коштів зі свого бюджету, який, як відомо, формується виключно із 1% членських внесків. Інших джерел доходів Профспілка не має.

Надання матеріальної допомоги залишалось пріоритетним завданням Профспілки. У 2018 році грошові виплати вже надані 205 спілчанам. Рішення про виплату мінімальної матеріальної допомоги -500 грн.- приймали профбюро структурних підрозділів ППО НАУ. У цьому році збільшилась кількість серед членів профспілки онкозахворюваних та тих, хто переніс різні медичні операції. Тому для такої категорії з особливими випадками здійснювались максимальні виплати – 2440 грн.,а їх було 1/3 від усіх отримавших таку допомогу. Крім того, здійснювали грошові виплати членам профспілки на поховання, а також по 500 грн. на поховання їх близьких родичів.

Не забув профком і наших ветеранів, яким (184 чол.) було виплачено премію з нагоди ювілею НАУ.

Однією з основних статей бюджетних витрат Профспілки є культурно-масова та спортивна робота, на яку витрачено більше 200 тис. грн. Вона включала організацію поїздок вихідного дня, придбання білетів до театрів, на концерти тощо. У жовтні 2018 р. було проведено поїздку до Львова, яка дуже схвально відзначена її учасниками і запропоновано планувати такі поїздки і надалі. У червні ц.р. в Одесі провели спортивні змагання, присвячені 85-річчю НАУ(60 чол.). До Міжнародного Дня 8 Березня придбали 264 квитки на 4 вистави до театру ім. І. Франка. Значне задоволення отримали молоді члени профспілки, побувавши на концертах «Тріо Сакс» та «Від танго до джазу» в Будинку вчених.

Приділялася Профспілкою певна увага дітям членів профспілки та співробітників. Зокрема, організовано конкурс творчих робіт дітей спілчан університету, присвяченого 85-річчю НАУ. Всі учасники конкурсу (35 дітей) були нагороджені і отримали сувеніри За кошти Профспілки придбано 650 новорічних подарунків для дітей членів профспілки на суму понад 72 грн.

Здійснено профкомом спільно з Адміністрацією всю необхідну підготовчу роботу для проведення новорічного свята в ЦКМ «Викрадач Різдва».

Слід відзначити, що кошти профспілка використовує тільки на статутну діяльність на підставі кошторису та рішень профкому. Фінансово-господарську діяльність профспілки систематично контролює ревізійна комісія ПП0 НАУ та ревізійна комісія Профспілки авіапрацівників України. Остання Ревізійна перевірка була проведена 01.10.2018 р. Ревізії проводились державною фіскальною службою у суцільному порядку.

Основними статтями бюджетних витрат крім названих -грошової допомоги, оздоровлення членів профспілки, культмасової і спортивної роботи, були: премії; зарплата штатних працівників, відрядження та навчання профактиву.

Звісно, в ППО НАУ є певні недопрацювання, особливо в інформаційно-комунікативній сфері. Ми їх бачимо і намагаємось вдосконалювати нашу роботу.

В пункті 2.13. Колдоговору передбачено: Сторони домовились, що внесення змін в організацію та умови праці (реорганізація, перепрофілювання тощо) буде здійснюватись за погодженням із Профспілкою і своєчасним інформуванням працівників до введення їх у дію. Це положення виконується, але з нашої точки зору, не в повній мірі. На це мають звернути увагу посадовці, які готують проекти реорганізацій.

В цілому виконання колективного договору систематично Профспілкою контролювалося. У вересні 2018 р. виконання колдоговору за перше півріччя розглядалося на спільному засіданні Адміністрації та профкому у розширеному складі. Адміністрацію представляли проректор Вінецька Р.М. та начальник юридичного відділу Прудивус Л.І. Після обміну думками і дискусії щодо викладачів-сумісників було прийнято одноголосно рішення про його виконання.

В процесі підготовки до цієї Конференції трудового колективу на зборах (конференціях) інститутів, факультетів, інших структурних підрозділів були ухвалені рішення про виконання колдоговору за 2018 р., за виключенням зборів ПН ІМВ, які визнали виконаним не в повному обсязі.

Виходячи з вище викладеного, від імені Профспілки пропоную ухвалити виконання Колективного договору за 2018 рік.

Конференція на підставі схвалених доповідей і висновків структурних підрозділів прийняла рішення визнати колективний договір за 2018 рік виконаним.

Висвітлюючи стан підготовки Колективного договору на 2019-2021 рр., начальник юридичного відділу Л.І.Прудивус обґрунтувала причини відтермінування прийняття нового колективного договору. Підкреслила, що колективний договір залишається діючим до того часу, коли буде прийнято новий Колективний договір. Цю пропозиція підтримали делегати конференції.

Без заперечень було ухвалено нову редакцію Статуту, яку представив голова Статутної комісії проректор О.І.Запорожець, та зміни в складі комісій по трудових спорах та з охорони праці, головою якої обрано першого проректора В.В.Козловського.

В цілому конференція трудового колективу працювала конструктивно і зауважень щодо її роботи не надійшло.